Strategie en teamwork

Groeien als organisatie
en als Management Team

Strategische sessies waarin gewerkt wordt aan de plannen voor groei zijn uitgelezen momenten om met je team dieper te gaan. Werken aan groei betekent keuzes maken als team, en dat is niet altijd even makkelijk. Om beslissingen te nemen waar het hele team achter staat (en blijft staan) is het heel belangrijk dat teamleden elkaar vertrouwen, begrijpen, hun mening uit durven spreken en conflict niet uit de weg gaan. Naast de 2-daagse strategie sessie en de 4 kwartaalsessies werk je aan je team op basis van de Management Drives methode. Klik hier voor meer informatie over de Jaar- en Kwartaalsessies 

 

Identificeren persoonlijke profielen obv Management Drives test

Ik zie goed teamwork als de motor van succesvolle groei. Om de samenwerking te verbeteren bied ik teams, in samenwerking met een gecertificeerd coach, een Management Drives test en workshop aan. Door een online test krijgt ieder teamlid een persoonlijk profiel wat vertelt wat hem/haar drijft en wat zijn/haar valkuilen zijn.

 

Werksessie: inzicht in persoonlijk- en teamprofiel

Deze profielen vormen het uitgangspunt van een gesprek over de samenwerking in het team. Op een eerlijke en open manier kunnen spanningen in de samenwerking besproken worden. Maar ook individuele talenten worden uitgelicht waardoor het team hier in het vervolg beter gebruik van kan maken.

 

De individuele profielen samen vormen het teamprofiel. Op basis van dit teamprofiel wordt een analyse gemaakt van de sterke en ontwikkelpunten van een team. Naar aanleiding hiervan maken we werkafspraken om valkuilen te voorkomen en de kracht van het team te benutten. 

Aanpak

 

Jaarplansessies

 • Check-in gesprek - 2 weken voorafgaand aan 2-daagse

 • 2-daagse sessie met het MT (4-8 personen) 

 • Oplevering van het strategisch document - 1 dag na de strategische 2-daagse

Kwartaalsessies

 • Check-in gesprek - 1,5 weken voorafgaand aan iedere kwartaalsessie

 • ‘Huiwerkopdracht’ (30 minuten) ter voorbereiding op de kwartaalsessie

 • Per kwartaal 1 sessie van een dag met het MT (4-8 personen) 

 • Oplevering van het kwartaalplan - 1 dag na de kwartaalsessie 

Management Drives - test en werksessie

 • Individuele Management Drives test (online - 60 minuten) 

 • Teamsessie van een halve dag

 

Resultaat

Een helder strategisch én operationeel plan voor de organisatie

Een MT en werknemers die gefocust zijn op de belangrijkste prioriteiten

Een organisatie die meer gedaan krijgt in minder tijd

Inzicht in persoonlijkheden van het MT: drijfveren en valkuilen 

Inzicht in de samenwerking als MT en de achtergrond hiervan 

Spanningen in het MT worden sneller bespreekbaar gemaakt

Meer begrip, openheid en vertrouwen in het management team

Dit is iets voor jouw organisatie/ team als: 

 • Je groeit als organisatie en als MT een sterke basis wil vormen

 • Er spanningen zijn in het MT die niet altijd besproken worden

 • Er nieuwe MT leden bij zijn gekomen in het team 

 • Je richting wil geven aan je organisatie met een helder plan

 • Je behoefte hebt aan constructieve discussies die afgesloten worden met een oplossing of keuze

 • Je strategie onderdeel wil maken van de dagelijkse praktijk. Zowel bij het MT als werknemers

Ingeborg gaat daar waar nodig dieper en dan heb je resultaten met de groep die je zonder haar niet voor elkaar krijgt. 

Florian van Minderop - MisterGreen Electric Lease

€ 11.495,- 

Excl. BTW