Zoeken
  • Ingeborg Lubbers

#2. Hocus Pocus Focus: op max 5 doelen

In mijn eerste blog van deze serie schreef ik hoe het jaarplan 2021 van elk bedrijf bij moet dragen aan lange termijn richting (purpose) en doel (BHAG). In dit artikel gaat het over meer behalen door minder te doen.


Organisaties overschatten wat je kan bereiken op korte termijn, maar onderschatten wat je kan doen op lange termijn (Bill Gates). Het gevolg is dat er voor de korte termijn (lees: 1 jaar) te veel doelen gesteld worden waarvan je aan het eind van de gestelde periode moet concluderen dat je ze niet gehaald hebt. Want, naast werken aan je bedrijf (bezig zijn met groei) vreten de dagelijkse, ad hoc werkzaamheden (werken in je bedrijf) eigenlijk al je tijd op.


Focus is het toverwoord.

Door mijn werk met organisaties heb ik in de praktijk gezien hoe belangrijk het is om prioriteiten te stellen. Minder doelen betekent meer focus, en meer focus zorgt ervoor dat doelen daadwerkelijk gehaald zijn aan het eind van de gestelde periode. Onderzoek laat zien dat bedrijven met minder doelen juist meer doelen halen (zie tabel - bron: Franklin Covey). En hoewel niks van wat ik hierboven geschreven heb iemand zal verbazen, stappen de meeste organisaties toch in de valkuil van het stellen van teveel doelen. Want dit ene doel kan er toch nog wel bij?


Niet doen dus.


Hier zijn 3 praktische regels die ik met mijn klanten gebruik als leidraad bij het maken van een jaarplan met de juiste focus: 


1. Neem even de tijd… en identificeer het cruciale getal voor 2021

Besteedt bij het maken van een jaarplan tijd aan het identificeren van hét cruciale getal voor het komend jaar. Het ‘cruciaal getal’ komt uit de Scaling Up methode en krijg je boven water door jezelf de vraag te stellen: wat is dat ene ding dat je kunt doen, waardoor alles makkelijker wordt? Dat ‘ene ding’ heeft vaak te maken met het grootste knelpunt in de organisatie die de groei tegenhoudt (of niet zo snel laat gaan als gewild). Als je het knelpunt vertaalt naar een meetbaar doel, dan heb je je cruciale getal te pakken. Om je een idee te geven waar je aan kan denken hier wat voorbeelden van cruciale getallen: 

  • 25% van de omzet halen uit innovatie. Dit cruciale getal zorgt ervoor dat ons bedrijf minder afhankelijk is van de teruglopende markt van onze ‘kernproducten’ en we dus gezond kunnen groeien met nieuwe producten.

  • 6 grote klanten (> €250.000) die gezamenlijk 50% van de omzet vormen. Dit cruciale getal zorgt ervoor dat we efficiënter kunnen zijn, en niet omzet moeten halen uit heel veel kleine klanten. Grote klanten laten groeien is de perfecte basis van toekomstige groei.

  • 600 klantreviews in een jaar verkrijgen. Dit cruciale getal (voorbeeld uit het boek Scaling Up) is de motor voor omzetgroei. Klantreviews zorgen ervoor dat nieuwe klanten gemakkelijker aangetrokken worden.

2. Stel maximaal 5 doelen op die bijdragen aan het behalen van dit cruciale getal

Het cruciale getal is vanzelfsprekend het belangrijkste doel voor het komend jaar. Stap 2 is het opstellen van de maximaal 5 prioriteiten voor het komend jaar die bijdragen aan het halen van het cruciale getal.


Maximaal 5 dus. En niet stiekem 6… liever maar 4.


Omdat dit vaak niet in één keer lukt laat ik teams in sessies vaak een lijst maken met alle prioriteiten die zij belangrijk vinden. Vervolgens lopen we alle prioriteiten af met de vraag: is deze prioriteit écht noodzakelijk (voor dit jaar) om het cruciale getal te halen? Op deze manier komt alles aan bod wat het gemakkelijker maakt voor teamleden om keuzes te maken.


3. Maak je doelen meetbaar 

Om focus te behouden is het heel erg belangrijk om te weten wanneer doel behaald zijn en waar de organisatie precies naar toe werkt. Maak het doel meetbaar en de voortgang inzichtelijk voor het MT en teams. Hoe staat de marge er voor? Hoeveel moeten we nog verbeteren? Wat moeten en kunnen we nog doen om het doel te behalen. Meten is weten. En als je weet waar je staat en waar je precies naar toe moet is de kans op succes veel groter. In mijn werk met klanten gebruik ik vaak het principe van ‘the definition of done’ om heel scherp te krijgen wanneer een doel gehaald is.


Bovenstaande tips zullen je zeker helpen bij het maken van je jaarplan. Feit blijft: focus aanbrengen is moeilijk. Zeker als je die grote, soms zelfs intimiderende BHAG (zie blog 1) wil halen. Want er zijn zóveel dingen te doen, en alles is (lijkt) urgent en belangrijk. Maar de paradox is: breng focus aan op de korte termijn (een jaar), om veel te bereiken op de lange termijn (10 jaar).


Gun je team dus tijd om even een stapje terug te doen. De organisatie te overzien en vanuit dat perspectief de allerbelangrijkste prioriteiten te identificeren. Hocus Pocus Focus. 

We are the most focussed company in the world. We say no to bad ideas, good ideas and even great ideas. Tim Cook, CEO Apple
3 keer bekeken0 reacties