Jaarprogramma 

Jaarplan teruggebracht tot 

actiegerichte kwartaalplannen 

Het succes van je jaarplan wordt significant groter als je het vertaalt naar korte termijn doelen en acties.

Een kortere termijn is overzichtelijk en behapbaar en teamleden voelen de urgentie om direct te starten zodat het doel gehaald wordt in de gestelde periode. 

Het Strategische Plan op 1 A4 wat ik samen met jouw organisaties maak is geïnspireerd op het One Page Strategic Plan (OPSP) van Verne Harnish (Scaling Up). De kracht hiervan is dat op 1 pagina zowel de lange termijn visie van jouw organisatie wordt omschreven als de doelen op jaar- en de acties op kwartaalbasis. 

 

De stappen om tot het Strategisch Plan op 1 A4 te komen en deze vervolgens terug te brengen tot acties op kwartaalbasis zijn als volgt: 

Stap 1: Bepalen van lange termijn visie

Hoewel Purpose en BHAG (Big Hairy Audacious Goal) termen zijn die je overal tegenkomt, zijn er in de praktijk maar weinig bedrijven die hun strategische plannen baseren op de toekomst in plaats van het verleden. Ik geloof in het principe ‘Start with the end in mind’ en dus starten we met het bepalen van de lange termijnvisie van jouw organisatie. 

 

Stap 2: Jaarplan

Het logisch vervolg van het bepalen van de lange termijnvisie is het maken van een jaar: wat zijn de stappen die jullie dit jaar moeten zetten om dichterbij je grotere doel te komen? 

Stap 3: Overzichtelijke doelen en acties per kwartaal

Ieder kwartaal vertalen we het jaarplan op basis van de status van de organisatie op dat moment naar een plan voor de aankomende 3 maanden. Aangezien organisaties vaak overschatten wat ze kunnen doen in een periode van 3 maanden, focussen we in deze kwartaalsessies op het vinden van de allerbelangrijkste prioriteiten. Deze vertalen we naar 3-5 rocks, meetbaar omschreven kwartaaldoelen, met een 'eigenaar'.  

Ik help jouw MT in deze sessies om focus te creëren door jullie constant te ‘challengen’ op de belangrijkste doelen, onduidelijkheid weg te nemen door verder te vragen, constructieve discussies te voeren en concrete voorbeelden te geven vanuit mijn ervaring met andere organisaties.

Aanpak

 

Jaarplansessies

 • Check-in gesprek - 2 weken voorafgaand aan 2-daagse

 • 2-daagse sessie met het MT (4-8 personen) 

 • Oplevering van het strategisch document - 1 dag na de strategische 2-daagse

Kwartaalsessies

 • Check-in gesprek - 1,5 weken voorafgaand aan iedere kwartaalsessie

 • ‘Huiwerkopdracht’ (30 minuten) ter voorbereiding op de kwartaalsessie

 • Per kwartaal 1 sessie van een dag met het MT (4-8 personen) 

 • Oplevering van het kwartaalplan - 1 dag na de kwartaalsessie 

 

Resultaat

Een helder strategisch én operationeel plan voor de organisatie

Een MT en werknemers die gefocust zijn op de belangrijkste prioriteiten

Een organisatie die op dagelijkse basis gestructureerd werkt aan groei 

Een organisatie die meer gedaan krijgt in minder tijd

Werknemers met (hernieuwde) energie door richting, focus en structuur 

Dit is iets voor jouw organisatie/ team als: 

 • Je wil groeien als organisatie en dit als team gestructureerd aan wil pakken

 • Je richting wil geven aan je organisatie met een helder plan

 • Je behoefte hebt aan constructieve discussies die afgesloten worden met een oplossing of keuze

 • Je effectiever wil worden als organisatie

 • Je strategie onderdeel wil maken van de dagelijkse praktijk. Zowel bij het MT als werknemers

We needed clarity. These sessions were fantastic to get us all on the same page

about where we want to go and what we need to do - Andre Schmidt, ProQR

€ 7.950,- 

Excl. BTW

Kosten (op jaarbasis)