Jaarplan

Een strategisch plan
voor 2021 op één A4

Het strategische plan wat ik samen met jouw organisatie maak is geïnspireerd op het One Page Strategic Plan (OPSP) van Verne Harnish (Scaling Up). De kracht van dit plan is dat op 1 pagina zowel de lange termijn visie van jouw organisatie wordt omschreven als de doelen op jaar- en de acties op kwartaalbasis. Hiermee brengt dit simpele plan iedere organisatie structuur, richting, focus & alignment.

 

Stap 1: Bepalen van lange termijnvisie 

Hoewel Purpose en BHAG (Big Hairy Audacious Goal) termen zijn die je overal tegenkomt, zijn er in de praktijk maar weinig bedrijven die hun strategische plannen baseren op de toekomst in plaats van het verleden. Ik geloof in het principe ‘Start with the end in mind’ en dus gaan we het eerste gedeelte van de 2-daagse strategische sessie aan de slag met de lange termijnvisie van jouw organisatie. 

 

Stap 2: Jaarplan

Het logisch vervolg van het bepalen van de lange termijnvisie is het maken van een jaarplan: wat zijn de stappen die jullie dit jaar moeten zetten om te groeien en dichterbij je grote doel te komen? 

Resultaat

Het resultaat van de 2-daagse strategische sessie is een concreet jaarplan op 1 A4, gebaseerd op de lange termijn visie van de organisatie. In het plan staan oa: 

Purpose - waarom besta je als organisatie

BHAG - gezamenlijke ambitie

Financiële doelen voor komend jaar

Belangrijkste prioriteiten voor de komende 2 tot 5 jaar

De 5 belangrijkste doelen voor 2021 
 

Aanpak: 

  • Check-in gesprek - 2 weken voorafgaand aan 2-daagse

  • 2-daagse sessie met het MT (4-8 personen) 

  • Oplevering van het strategisch document - 1 dag na de strategische 2-daagse

 

Dit is iets voor jouw organisatie/ team als: 

  • Je onduidelijkheid wil wegnemen en richting wil geven aan je organisatie met een helder plan

  • Je keuzes wil maken voor groei waar je als team achter staat

  • Je behoefte hebt aan discussies die op een effectieve manier worden gevoerd en afgesloten worden met een oplossing of keuze

  • Je tijdens het maken van het strategisch plan volledig op de inhoud van de gesprekken wil kunnen focussen in plaats van op de vorm, de tijd en het programma 

  • Je met energie en een concreet plan op 1 A4 uit een strategische sessie wil stappen. 

€ 3.500,- 

Excl. BTW

Ingeborg begeleidt ons strategisch proces. Ze is scherp, doortastend, toegewijd én heeft humor. Ze zet de boel in beweging wat haar voor ons van onschatbare waarde maakt.  - Christiaan Fruneaux, Studio Monnik